Usługa PKO Rachunki Wirtualne gwarantuje wiele korzyści takich jak:

  • Pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów;
  • Przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności;
  • Ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgadniania wpływów;
  • Duże możliwości systemu identyfikacji i elastyczność struktury cyfrowego kodu dłużnika/kontrahenta;
  • Obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności);
  • Uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych / niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników;
  • Generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami;
  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.
Przeznaczenie

Rachunki Wirtualne dedykowane są beneficjentom płatności masowych. Usługa umożliwia sprawne zarządzanie płatnościami dłużników wpływającymi na rachunek Klienta, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie.

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Realizacja transakcji

Opłata za korzystanie z usługi PKO Rachunki Wirtualne może być określona ryczałtowo, półryczałtowo, lub ściśle uzależniona od zadeklarowanej przez Klienta ilości miesięcznych transakcji. Jest ona przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy Klientem a Bankiem.