Oszczędność czasu:

  • możliwość dokonywania wpłat bez konieczności przeliczania wpłaty przez Bank w momencie dokonywania wpłaty, poza kolejnością,
  • natychmiastowe uznawanie Państwa rachunku kwotą wpłaty zdeklarowaną na dowodzie wpłaty.

Dostępność:

  • największa sieć placówek Banku na terenie całego kraju.

Profesjonalizm i zaufanie:

  • bezpieczeństwo deponowania gotówki,
  • profesjonalna obsługa kasowa,
  • przeliczanie gotówki w specjalistycznych sortowniach.


Dla kogo?
Warunki otrzymania
Formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Warunki wypowiedzenia umowy
Termin realizacji
Realizacja transakcji
Przeznaczenie

Usługa wpłat zamkniętych jest wygodnym i efektywnym rozwiązaniem dla firm o strukturze sieciowej - klientów prowadzących działalność handlu detalicznego, hurtowego lub w obszarze usług, gdzie płatności odbywają się w formie gotówkowej (np. sieci handlowe, stacje paliw, placówki firm ubezpieczeniowych w tym agenci ubezpieczeniowi, firmy telekomunikacyjne, jednostki samorządowe, sieci kantorów).


Opłaty i prowizje

Prowizje ustalane są w oparciu o Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim lub na podstawie indywidualnych negocjacji i pobierane od wartości zdeklarowanej na dowodzie wpłaty. Opłaty i prowizje są pobierane w dogodnym dla Państwa terminie.