• bezpieczne dostarczanie gotówki do Państwa siedziby według indywidualnie określonego harmonogramu, w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa,
  • bez konieczności wychodzenia z firmy,
  • bez konieczności oczekiwania w kolejce,
  • przejęcie ryzyka transportu przez firmy konwojujące, od momentu odbioru gotówki z Banku do momentu dostarczenia jej do Państwa siedziby,
  • możliwość wypłat gotówkowych nieograniczona godzinami pracy kas oddziałów,
  • dostosowanie kwoty, formy i struktury nominałowej wypłaty do Państwa indywidualnych oczekiwań.
Przeznaczenie

Usługa wypłat zamkniętych z opcją transportu jest dedykowana klientom wykazującym potrzebę częstych i szybkich zasileń gotówkowych, wymagających rozwiązań kompleksowych, niestandardowych, dostępnych na terenie całego kraju.

Dla kogo?
Warunki otrzymania
Formy zabezpieczenia
Zawarcie umowy
Waluta
Informacje dodatkowe
Warunki wypowiedzenia umowy
Zasady anulowania transakcji
Termin realizacji
Realizacja transakcji

Opłaty i prowizje

Prowizja z tytułu wypłat zamkniętych jest ustalana w oparciu o Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO BP lub na podstawie indywidualnych negocjacji. Dodatkowo jest pobierana opłata za transport, która jest określana na podstawie indywidualnej wyceny. Opłaty i prowizje są pobierane w dogodnym dla Państwa terminie.