Rozwiązania dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Odroczenie terminu płatności składek i należności ZUS

Świadczenie postojowe

Dofinansowanie do pensji pracowników

Wnioskuj o umorzenie lub odroczenie płatności podatku

Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG

Gwarancja de minimis BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego)

Zawieszenie spłaty rat (kredyt, pożyczka, leasing)

Wpłaty gotówkowe w PLN w formie zamkniętej

Terminal płatniczy

Firma online - polecane usługi

Podpisywanie dokumentów online – podpis kwalifikowany mSzafir

Usługi księgowe, prawne i inne - online

Dostęp do ZUS, US i urzędów online

Wymiana walut online – iPKO dealer