Karta PKO MasterCard Business złota i srebrna przeznaczona jest dla firm ceniących swobodę dokonywania wydatków możliwą dzięki wysokim limitom, oraz odroczonemu terminowi obciążenia rachunku łączną kwotą operacji dokonanych przy użyciu kart wydanych do rachunku. Karta umożliwia planowanie i kontrolę wydatków charakterystyczną dla kart obciążeniowych.

Utrzymanie płynności

  • umożliwia pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy

Wygoda i elastyczność

  • ułatwia codzienne zarządzanie finansami firmy
  • możliwość dokonywania operacji kartą bez konieczności posiadania wolnych środków na rachunku w chwili dokonywania operacji
  • wygodny sposób rozliczania operacji umożliwiający planowanie i kontrolę wydatków.

Uniwersalność

  • karta może być używana we wszystkich punktach handlowo-usługowych, oddziałach banków oraz bankomatach oznaczonych znakiem akceptacji MasterCard w kraju i za granicą
  • możliwość dokonywania operacji przez Internet lub telefonicznie.

Bezpieczeństwo

  • w przypadku utraty karty Bank przejmuje pełną odpowiedzialność za operacje dokonane przy jej użyciu od momentu zgłoszenia utraty karty - do momentu zgłoszenia utraty karty Klient odpowiada tylko do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR.
Dla kogo?

Karta jest przeznaczona dla posiadaczy rachunku bieżącego BIZNES PARTNER.

Przeznaczenie karty
Sposób rozliczenia
Limity
Informacje dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty