• szeroki, kompleksowy zakres finansowania,
 • spłata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej w PKO BP lub w innym banku przeznaczonego na sfinansowanie celów mieszkaniowych,
 • możliwość finansowania do 100% kosztów inwestycji – np. przebudowa budynku,
 • wypłata kredytu: jednorazowa lub w transzach,
 • dogodny sposób spłaty zadłużenia w zależności od celu kredytowania i preferencji kredytobiorcy
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału,
 • brak wielu opłat m.in. za wcześniejszą spłatę kredytu, nadpłacanie rat
Przeznaczenie

Kredyt inwestorski NOWY DOM może być udzielany na:

 1. Finansowanie celów na realizację inwestycji, przeznaczonych przez Klienta na sprzedaż lub na wynajem, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowej także na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, związanych z:
  - realizacją inwestycji mieszkaniowych,
  - refinansowaniem kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych,
  - pokryciem kosztów nabycia prawa do nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją mieszkaniową,
  - nabyciem pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych w celu przebudowy na mieszkalne.
 2. Nabycie:
  - prawa do nieruchomości gruntowych,
  - budynków wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych,
  - wolno stojących obiektów infrastruktury technicznej.
 3. Refinansowanie kosztów nabycia prawa do nieruchomości gruntowych.
 4. Finansowanie kosztów scalania lub podziału nieruchomości będącej własnością lub będącej w użytkowaniu wieczystym odbiorców, o których mowa w poz. 1 oraz kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków.
 5. Finansowanie kosztów nabycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której znajdują się budynki i inne urządzenia będące własnością odbiorców, o których mowa w poz. 1.
 6. Spłata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na cele, o których mowa w pkt 1-5.
Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Okres kredytowania
Informacje dodatkowe
Karencja w spłacie kredytu
Wysokość kredytu

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty związane z kredytem inwestorskim NOWY DOM określone są w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskiego SA.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, stanowi sumę u stawki referencyjne - WIBOR 1M/3M/6M dla PLN oraz ustalanej indywidualnie marży Banku

 

Zamówienie kredytu jest proste

 1. Wypełnij wniosek online
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Możesz korzystać z dodatkowych środków