Atrakcyjne warunki cenowe

 • 0 zł za otwarcie rachunku bieżącego,
 • 0 zł za dostęp do rachunku przez Internet w ramach iPKO ,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne składane za pośrednictwem iPKO i iPKO biznes,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne w formie elektronicznej składane za pośrednictwem systemu MultiCash,
 • 0 zł za wyciągi elektroniczne,
 • możliwość skorzystania z Dopuszczalnego Salda Debetowego już od chwili otwarcia rachunku bez prowizji za udzielenie lub podwyższenie limitu,

Wygoda

 • dostęp do rachunku przez Internet, serwis telefoniczny
 • możliwość korzystania z dopuszczalnego salda debetowego już od chwili otwarcia rachunku

Posiadacze Pakietu Nasza Wspólnota Błękitna korzystają także z obniżonej stawki prowizji za:

 • usługi bankowości elektronicznej iPKO biznes,
 • wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim,
 • czynności związane z obsługą masowych płatności (System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich).
Dla kogo?

Pakiet jest przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych preferujących obsługę za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Informacje dodatkowe
Skład pakietu
Okres umowy
Waluta

Prowizje i opłaty pobierane są w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie opłat i prowizji bankowych w PKO Banku Polskim, w szczególności za prowadzenie i obsługę rachunku w ramach pakietu Nasza Wspólnota Błękitna.