Atrakcyjne warunki cenowe

 • 0 zł za otwarcie rachunku bieżącego,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie jednego rachunku pomocniczego dla funduszu remontowego,
 • 0 zł za pierwszych 30 przelewów zewnętrznych składanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO lub iPKO biznes,
 • 0 zł za dostęp do rachunku przez Internet w ramach iPKO lub iPKO biznes,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne składane za pośrednictwem iPKO i iPKO biznes,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne w formie elektronicznej składane za pośrednictwem systemu MultiCash,
 • 0 zł za wyciągi elektroniczne,
 • możliwość skorzystania z Dopuszczalnego Salda Debetowego już od chwili otwarcia rachunku bez prowizji za udzielenie lub podwyższenie limitu,

Wygoda

 • dostęp do rachunku przez Internet, serwis telefoniczny
 • możliwość korzystania z dopuszczalnego salda debetowego już od chwili otwarcia rachunku

Posiadacze Pakietu Nasza Wspólnota Srebrna korzystają także z obniżonej stawki prowizji za:

 • prowadzenie rachunków pomocniczych,
 • przelewy na rachunki w innych bankach realizowane w oddziałach,
 • przelewy zewnętrzne internetowe,
 • wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim,
 • czynności związane z obsługą masowych płatności (System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich).
Dla kogo?

Pakiet jest przeznaczony dla aktywnych wspólnot mieszkaniowych dokonujących wielu operacji za pośrednictwem rachunków bankowych.

Informacje dodatkowe
Skład pakietu
Okres umowy
Waluta

Prowizje i opłaty pobierane są w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie opłat i prowizji bankowych w PKO Banku Polskim, w szczególności za prowadzenie i obsługę rachunku w ramach pakietu Nasza Wspólnota Srebrna.