Unikaj podawania danych wrażliwych takich jak loginy, hasła, PIN-y i kody autoryzacji do systemu bankowości elektronicznej iPKONET, na stronach innych niż strony PKO Banku Polskiego. Pamiętaj, że podając, pełne dane pakietu uwierzytelniającego, niezbędne do logowania do systemu bankowości elektronicznej iPKONET, umożliwiasz faktyczny dostęp do swojego rachunku innemu podmiotowi.

Podawanie takich danych na stronach innych niż strona PKO Banku Polskiego, może narazić Cię na nadużycia ze strony zewnętrznego podmiotu. W takiej sytuacji bank nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez użytkownika straty.

Zasada ta dotyczy również systemu Sofort i innych firm prowadzących działalność o podobnym charakterze.

Drukuj