W związku z informacjami o nowym sposobie działania przestępców usiłujących wyłudzić dane do logowania do systemów bankowości elektronicznej, prosimy o zapoznanie się z ostrzeżeniem dla klientów korzystających z routerów WiFi oraz ostrzeżeniem dla klientów banku korzystających z przeglądarki Internet Explorer.

Do iPKONET loguj się ze strony głównej portalu internetowego www.pkobp.pl klikając w link Logowanie, bądź bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego https://ipkonet.pl wpisując ten adres w  polu adresowym przeglądarki lub korzystając z zakładek w przeglądarce.

Przed zalogowaniem upewnij się, że w polu adresowym przeglądarki internetowej pierwszą częścią zapisu są litery https, oznaczającego protokół, zapewniający bezpieczne połączenie.

Sprawdź, czy w oknie przeglądarki znajduje się symbol kłódki, oznaczający sesję szyfrowaną algorytmem SSL. W zależności od przeglądarki kłódka może być widoczna w pasku adresu u góry ekranu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.

Klikając w symbol kłódki, sprawdź, czy wyświetlony certyfikat (podpisany przez firmę VeriSign) jest ważny i czy został wydany dla Inteligo Financial Services S.A. oraz adresu ipkonet.pl. Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny, bądź jeśli certyfikat został wystawiony dla innego adresu, nie korzystaj z serwisu. W takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 667 332 lub (+48) 58 3 000 000.

Drukuj