Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

Logując się do serwisu WWW sprawdź czy znajdujesz się na właściwej stronie.

Loguj się do iPKONET z serwisu internetowego www.pkobp.pl lub bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego, wpisując adres https://www.ipkonet.pl w  polu adresowym przeglądarki. Przed zalogowaniem upewnij się, że w polu adresowym przeglądarki internetowej pierwszą częścią zapisu są litery https, a nie http.

Jak sprawdzić, czy przeglądarka połączyła się z systemem bankowości elektronicznej iPKONET połączeniem szyfrowanym?

Chcąc mieć pewność, że strona, na której się logujesz, jest faktycznie stroną bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego, zweryfikuj informacje o certyfikacie. Można to potwierdzić, sprawdzając, czy na ekranie monitora pojawił się symbol kłódki, sygnalizujący bezpieczne połączenie z Bankiem.

W zależności od przeglądarki kłódka może być widoczna w pasku adresu u góry ekranu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.

Jeżeli znajdziesz symbol kłódki, kliknij na nią dwa razy, by sprawdzić, czy wyświetlony certyfikat (VeriSign) jest ważny i czy został wydany dla Inteligo Financial Services S.A.oraz adresu www.ipkonet.pl.

Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub jeśli certyfikat został wystawiony dla innego adresu, nie korzystaj z serwisu. W takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 667 332 lub (+48) 58 3 000 000.

Certyfikat stosowany przez PKO Bank Polski zapewnia poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną, chroniąc przed tzw. atakami phishingowymi.

Nigdy nie podawaj nikomu numeru identyfikacyjnego ID, kodów jednorazowych, hasła do usługi iPKONET Ekspres, hasła weryfikacyjnego/telefonicznego lub numerów kart kredytowych oraz PIN e-mailem.

PKO Bank Polski nigdy nie wysyła do swoich Klientów e-maili wymagających podania:

  • danych osobowych,
  • numeru identyfikacyjnego ID lub kodów uwierzytelniających.

PKO Bank Polski nie wysyła również drogą e-mailową linków do stron Banku, do serwisu bankowości elektronicznej oraz wszelkich stron, gdzie miałaby nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów.

PKO Bank Polski nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych.

Prosimy o pilne zgłaszanie takich przypadków do Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 667 332 lub (+48) 58 3 000 000.

Wszelka korespondencja pomiędzy Bankiem a Klientem, dotycząca informacji poufnych, odbywa się za pośrednictwem bezpiecznej poczty wewnętrznej systemu bankowości elektronicznej iPKONET. Link znajduje się bezpośrednio w serwisie iPKONET, po zalogowaniu Użytkownika.

Nigdy nie podawaj numeru identyfikacyjnego ID, kodów jednorazowych, hasła do usługi iPKONET  Ekspres, hasła telefonicznego osobom dzwoniącym i podającym się za Pracownika Banku!

W takim przypadku należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta, w celu potwierdzenia otrzymanej informacji i złożenia dyspozycji telefonicznie konsultantowi z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 667 332 lub (+48) 58 3 000 000.

Procedura w przypadku zagubienia pakietu uwierzytelniającego.

W przypadku utraty lub kradzieży pakietu uwierzytelniającego należy niezwłocznie dokonać jego zastrzeżenia kontaktując się telefonicznie z Centrum Obsługi Klienta w godzinach jego pracy, pod numerem  801 667 332 lub (+48) 58 3 000 000 lub osobiście w Oddziale/Placówce Banku.

Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie przechowuj numeru identyfikacyjnego ID wraz z kartą uwierzytelniającą lub tokenem, hasłem do usługi iPKONET  Ekspres oraz hasłem weryfikacyjnym/telefonicznym.

Posługując się jedynie ID albo jedynie kartą uwierzytelniającą, czy tokenem, osoba niepowołana nie jest w stanie zalogować się na konto, ani też wykonać jakichkolwiek transakcji finansowych.

Zalecane jest, aby w trakcie pracy w systemie bankowości elektronicznej nie otwierać i nie mieć otwartych innych okien lub zakładek przeglądarki oraz aby nie korzystać z poczty elektronicznej. Należy także unikać komputerów publicznych, do których ma dostęp więcej osób, np. w kawiarenkach internetowych.

Pamiętaj, aby po zakończeniu pracy w systemie bankowości elektronicznej i prawidłowym wylogowaniu się z systemu, zawsze zamykać wszystkie otwarte okna przeglądarki. Jeśli w przeglądarce dostępna jest funkcja czyszczenia prywatnych danych, zalecamy również, aby z niej korzystać.

Korzystaj z wirtualnej klawiatury logując się do iPKONET

Wirtualna klawiatura umożliwia wprowadzenie numeru identyfikacyjnego ID i kodów do logowania bez użycia klawiatury komputera, dzięki czemu zabezpiecza przed przechwyceniem danych przez programy szpiegujące, które mogą być zainstalowane na komputerze.

Drukuj