Na stronie logowania system prosi Cię o podanie Twojego numeru identyfikacyjnego ID. Po wpisaniu numeru ID i jego akceptacji, pojawi się prośba o wprowadzenie hasła do logowania. Aktywacja usługi polega na zdefiniowaniu hasła statycznego, które wraz z numerem identyfikacyjnym ID jest podstawą uwierzytelnienia klienta w systemie.

Hasło do logowania można zdefiniować w systemie iPKONET, po zalogowaniu kartą uwierzytelniającą lub z wykorzystaniem tokena. Logowanie do systemu za pośrednictwem hasła statycznego umożliwia bezpieczny dostęp do wybranych funkcjonalności, w tym do informacji o produktach bankowych oraz możliwość realizacji przelewów między rachunkami własnymi.

Drukuj