Na stronie logowania system prosi Cię o podanie Twojego numeru identyfikacyjnego ID. Po wpisaniu numeru ID i jego akceptacji, pojawia się polecenie „Proszę wprowadzić kod z karty uwierzytelniającej, a następnie kliknąć Loguj”. System iPKONET wyświetla komunikat z prośbą o podanie kodu, np. "Kod uwierzytelniający 20 XY". Aby zrealizować to polecenie, należy odnaleźć na karcie uwierzytelniającej pozycję 20 XY, a następnie wprowadzić umieszczony przy tej pozycji czterocyfrowy kod.

Logowanie jest zakończone.

Jak zamówić kartę uwierzytelniającą:
Drukuj