Poprzez przeglądarkę internetową w Twoim komputerze, a także bankowość mobilną Centrum Obsługi Klienta, możesz zarządzać w zakresie:

LOKAT

  • sprawdzenie listy lokat,
  • założenie lokaty,
  • likwidacja lokaty,
  • zmiana parametrów lokaty - automatyczne odnowienie, kapitalizacja odsetek.

KART

  • przejrzenie szczegółowych informacji dotyczących karty,
  • sprawdzenie historii operacji wykonanych za pomocą karty,
  • ustalenie limitów na karcie.

KREDYTÓW

  • sprawdzenie listy kredytów,
  • sprawdzenie szczegółów dotyczących kredytu oraz rachunku powiązanego z kredytem,
  • sprawdzenie harmonogramu spłat rat kredytu.
Drukuj