Z Usługi SMS może korzystać każdy Użytkownik iPKONET posiadający właściwe uprawnienia. Na wskazany przez użytkownika numer telefonu komórkowego będą wysyłane powiadomienia tekstowe, które zostały zdefiniowane przez użytkownika w systemie iPKONET. Powiadomienia wysyłane będą w zdefiniowanym w iPKONETokresie oraz przedziale czasowym.

W ramach automatycznych powiadomień SMS możesz otrzymać informację o:

 • transakcjach przychodzących - informacja o wszystkich wpływach na wybrany rachunek,
 • transakcjach wychodzących - informacja o wszystkich wypływach z rachunku,
 • transakcjach odrzuconych,
 • saldzie na rachunku,
 • transakcjach kartą - powiadomienie dla kart debetowych i kredytowych w momencie pojawienia się blokady na rachunku,
 • terminie spłaty zadłużenia na karcie kredytowej,
 • terminie wygaśnięcia/ważności zlecenia stałego, depozytu, karty,
 • przyznaniu kredytu oraz terminie spłaty kredytu.

Aktywację usługi możesz przeprowadzić samodzielnie w systemie bankowości elektronicznej, bądź kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta  pod numerem 801 667 332 lub (+48) 58 3 000 000.

 

Aktywacja

 • Informacja dla obecnych Użytkowników bankowości elektronicznej
  Po zalogowaniu się do systemu iPKONET, w zakładce "Usługa SMS" należy wybrać opcję "Aktywacja usługi SMS". Następnie należy zaznaczyć interesujące Cię typy powiadomień.
 • Informacja dla osób nie korzystających z bankowości elektronicznej
  Z powiadomień SMS mogą korzystać tylko ci Klienci, którzy mają uaktywniony elektroniczny kanał dostępu do rachunku.
Drukuj