1. Dlaczego PKO BP i Nordea Bank Polska się połączyły?
2. Co to połączenie oznacza dla klientów dawnego Nordea Bank Polska?
3. Co się stało z marką Nordea Bank Polska?
4. Kiedy nastąpiło zakończenie procesu fuzji?
5. Co to jest fuzja prawna?
6. Co to jest fuzja operacyjna?
7. Co stało się ze spółkami Nordea Polska TUnŻ i Nordea Finance Polska?
8. Jak wygląda oferta produktowa nowego banku?
9. Czy w związku z połączeniem banków moje oszczędności są bezpieczne?
Drukuj