W kwietniu 2014 dotychczasowy akcjonariusz większościowy - Nordea Bank AB (publ) sprzedał pakiet akcji Nordea Bank Polska S.A. PKO Bankowi Polskiemu S.A.

Jednym z elementów transakcji jest utrzymanie przez Grupę Nordea finansowania portfela kredytów hipotecznych w walucie obcej udzielonych przez Nordea Bank Polska S.A. Finansowanie zapewnia Grupa Nordea udzielając PKO Bankowi Polskiemu S.A. linii kredytowej.

Linia kredytowa została zabezpieczona przeniesieniem wierzytelności z tytułu portfela kredytów hipotecznych przez Bank na rzecz Nordea Bank AB SA Oddział w Polsce. Zgodnie z umową, realizujemy proces dokonywania zmiany wierzyciela w księgach wieczystych, w których wpisane są hipoteki zabezpieczające kredyty hipoteczne, z Nordea Bank Polska na Nordea Bank AB SA Oddział w Polsce.

Przeniesienie wierzytelności nie wpływa na obsługę kredytów. Bank dopełnia wszystkich formalności związanych z dokonaniem wpisów do ksiąg wieczystych. Zmiana wierzyciela nie wiąże się ani z dodatkowymi kosztami, ani ze zmianami w umowach kredytowych. Nie naliczamy dodatkowych opłat bankowych i pokrywamy wszystkie opłaty sądowe.

1. Dlaczego umowa przeniesienia wierzytelności została zawarta?
2. Co stanie się z moim kredytem hipotecznym w walucie obcej?
3. Jak będzie wyglądała bieżąca obsługa mojego kredytu po przeniesieniu wierzytelności?
4. Co to jest Nordea Bank AB?
5. Czy kredyty hipoteczne zostaną przewalutowane w związku ze zmianą wierzyciela?
6. Dlaczego mamy wierzytelność z Nordea Bank AB SA Oddział w Polsce, skoro Nordea Bank Polska został przejęty przez PKO Bank Polski?
7. Czy marże kredytów hipotecznych zostaną podwyższone?
8. Dlaczego bank nie pytał o moją zgodę na dokonanie zmiany w mojej Księdze Wieczystej?
9. Nie mam kredytu hipotecznego a dostałem pismo. O co chodzi?
10. Czy proces rozpatrywania zmian do kredytów wydłuży się w związku z obsługą przez Grupę Nordea?
11. Czy mogę sprzedać moją nieruchomość teraz, skoro jest ona kredytowana przez zagraniczny bank?
12. Czy Nordea Bank AB Oddział w Polsce będzie mogła zmieniać TOiP do kredytów hipotecznych – opłata za monit/wezwanie do zapłaty?
13. Z kim powinienem się kontaktować, jeżeli będę chciał dokonać zmian w kredycie hipotecznym?
14. Czy jest możliwość zamiany nieruchomości jako zabezpieczenia lub zwiększenia kwoty kredytu hipotecznego w przypadku zmiany Kredytodawcy?
15. Czy zmienią się zasady wypowiedzenia umowy kredytowej?
Drukuj