1. Czy po fuzji operacyjnej będzie można korzystać z kart debetowych ze starym wizerunkiem?
2. Czy po fuzji operacyjnej karty kredytowe wydane i obsługiwane w iPKONET będą działały?
3. Pod jakim numerem infolinii mam zastrzec kartę?
4. Jak zmienia się obsługa nowych kart kredytowych?
5. Czy zmienił się dzień spłaty mojej karty kredytowej?
6. Czy zmienił się pin do mojej karty kredytowej/debetowej jeżeli otrzymam kolejną?
7. Czy mam podejmować jakiekolwiek czynności, w związku z tym, że zmienia się mój numer rachunku do spłaty karty kredytowej?
8. Czy omyłkowa spłata karty kredytowej na poprzedni rachunek będzie zaliczona na poczet terminowej spłaty karty kredytowej, czy może kwota zostanie zwrócona i będzie wymagała ponownego wysłania?
Drukuj