1. Co oznacza nowy numer identyfikacyjny umowy kredytowej?
3. Co zmieni się w warunkach spłaty kredytu hipotecznego?
4. Czy podczas obsługi kredytu mogę posługiwać się numerem umowy czy muszę korzystać wyłącznie z numeru identyfikacyjnego umowy (NRB) ?
6. Czy wszelkie parametry kredytu pozostaną bez mian?
7. Czy zmieni mi się termin spłaty?
Drukuj