2. Czy lokaty otwarte przed połączeniem operacyjnym będą się odnawiały?
3. Co oznacza nowy numer identyfikacyjny nadany lokacie terminowej w systemie informatycznym banku?
Drukuj