1. Czy po fuzji operacyjnej zmienią się moje dotychczasowe numery rachunków?
2. Czy zmienił się kod SWIFT banku niezbędny do wykonywania przelewu zagranicznego?
Drukuj