Nowe iPKO to nowe możliwości i produkty, intuicyjny układ nawigacji i o wiele więcej.

 • Najważniejsze funkcje dostępne bezpośrednio po zalogowaniu do nowego iPKO:
  - informacja o stanie finansów
  (podsumowanie środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach oraz wszystkich zobowiązań),
  - zlecenie przelewu,
  - historia ostatnich wykonanych operacji
  (zarówno tych zrealizowanych, odrzuconych i anulowanych jak również oczekujących).
 • Możliwość wyboru i zarządzania online sposobami potwierdzania dyspozycji: karta kodów jednorazowych, kody SMS lub aplikacja token w telefonie.
 • Samodzielnie nadawanie własnych nazwy dla rachunków, lokat i kredytów.
 • Dostęp do nowych produktów dostępnych online:
  - Ubezpieczenia – ubezpieczenie bez zbędnych formalności domu, mieszkania, wyjazdu krajowego i zagranicznego. Wystarczy nawet jeden dzień. Więcej informacji o ubezpieczeniach
  - Fundusze inwestycyjne – możliwość wyboru funduszu inwestycyjnego zarządzany przez PKO TFI i zakupu jego jednostki online. Zakup jednostek uczestnictwa będzie wygodny i bez zbędnych formalności. Więcej informacji o funduszach
  - Doładowania telefonów – bezpośrednio z nowego iPKO lub w bankomacie PKO Banku Polskiego możliwość doładowania sobie i znajomym telefonu na kartę Orange, NJU MOBILE, Tak Tak, Heyah, Play, Simplus, MixPlus, Sami Swoi oraz 36i6. Bieżące promocje.
 • Otwarcie konta dla  dziecka w ramach PKO Junior:
  - bezpłatny, atrakcyjnie oprocentowany rachunek dla dziecka (PKO Konto Dziecka)
  - dedykowany dzieciom, nowoczesny i przyjazny najmłodszym użytkownikom serwis internetowy PKO Junior (junior.pkobp.pl), wzbogacony o funkcje wspierające edukację finansową i rozwój postawy przedsiębiorczej dziecka
  - ciekawe materiały edukacyjne przygotowane specjalnie dla dzieci, które nie ukończyły 13 lat oraz ich rodziców. Więcej o PKO Junior
 • Nowe funkcje dostępne online: aktywacja karty, nadanie PIN do karty, zastrzeżenie karty, zmiana ID lub numeru klienta na swój własny login. 
 • Elementy graficzne przypisane do  operacji, dzięki którym przeglądanie i odnajdywanie potrzebnych informacji w historii operacji jest o wiele szybsze i łatwiejsze. Dodatkowo, w dowolnym momencie do operacji można przypisać własne grafiki i zdjęcia.
 • Wybór sposobu prezentacji historii operacji: w formie kafelków lub w formie tabeli.
 • Szybszy dostęp do najbardziej potrzebnych funkcji związanych z danym produktem (np. zlecenie przelewu, nadanie PINu do karty), korzystając z boksu „na skróty”.


Poznaj nowy serwis i sprawdź, jak wykonać kluczowe operacje

Pamiętaj również:

 1. Jeśli posiadasz dwa rachunki z dostępem do iPKO (dotychczasowy oraz przeniesiony w wyniku połącznia banków) możesz je obsługiwać w ramach tego samego logowania. Wystarczy, że złożysz odpowiednią dyspozycję, dzięki której obsługa rachunków i innych produktów PKO Banku Polskiego zostanie udostępniona pod wybranym numerem klienta i hasłem. W przypadku braku złożenia takiej dyspozycji – utrzymywane będą dwa osobne dostępy do produktów, do których logowanie będzie następowało przy użyciu innych danych.
 2. Listę przelewów oczekujących znajdziesz:
  - dla wszystkich rachunków, jakie posiadasz - na pierwszej stronie po zalogowaniu do nowego iPKO w sekcji „Operacje niezrealizowane na wszystkich rachunkach” i wybraniu „Najbliższe oczekujące” (widoczne w dolnej części strony).
  - dla wybranego rachunku - po wejściu w zakładkę „Rachunki”, wyborze rachunku, a następnie w sekcji „Operacje na rachunku” i wybraniu „Oczekujące” .
 3. Filtrowanie historii rachunku jest możliwe po konkretnym odbiorcy/kontrahencie dla operacji zaksięgowanych od dnia fuzji operacyjnej. Możesz filtrować historię rachunków pod kątem odbiorcy/nadawcy, konkretnego numeru rachunku nadawcy, rodzaju operacji oraz kwoty. Wystarczy, że na historii operacji ustawisz odpowiednie daty, a następnie wybierzesz „opcje zaawansowane”. Filtrowanie po konkretnym odbiorcy/kontrahencie nie jest możliwe dla operacji wykonanych przed 17.04.2015.
 4. Użycie danych przelewu już wykonanego jest możliwe dla operacji zaksięgowanych od dnia fuzji operacyjnej. Wystarczy, że na historii rachunku odnajdziesz przelew z danymi odbiorcy, których chcesz użyć do nowego przelewu. Najedź kursorem na przelew i wybierz opcję „Wykonaj ponownie”.
 5. Pobranie potwierdzenia przelewu w nowym iPKO: odszukaj przelew, którego potwierdzenie chcesz pobrać. Najedź kursorem na przelew i wybierz opcję „Pobierz”.
 6. Realizacja paczki przelewów; by utworzyć paczkę przelewów, którą później zaakceptujesz jednym kodem, wybierz kafelek „Transakcje”, następnie wybierz „Paczki przelewów” i „Nowa paczka”. Paczki przelewów mogą zlecać wyłącznie Klienci, którzy do autoryzacji dyspozycji w iPKO używają kodów SMS lub tokenu. Funkcjonalność paczek przelewów polega na realizacji wielu (maksymalnie 20) przelewów jednocześnie.

Zapraszamy do obejrzenia filmów instruktażowych:

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj