Korzystanie z systemu iPKO biznes po uspójnieniu serwisów wymaga:

  1. korzystania przez użytkownika z nowego narzędzia uwierzytelniającego tokena Vasco DigiPass 270 (Vasco DP270), zawierającego aplikacje „APPLI”, oraz
  2. samodzielnego nadania przez użytkownika hasła do iPKO biznes, na dedykowanej stronie internetowej www.ipkobiznes.pl/aktywacja

Użytkownicy, którzy w dniu połączenia operacyjnego banków nie będą posiadali aktywnego nowego narzędzia autoryzacyjnego, po dniu połączenia operacyjnego nie będą mogli zalogować się do iPKO biznes, a niezautoryzowane operacje oraz lista beneficjentów, wprowadzone przez tych użytkowników w iPKONET, nie zostaną przeniesione do nowego serwisu. W takich przypadkach konieczny będzie kontakt z Doradcą.

W celu nadania hasła do iPKO biznes, najwcześniej w dniu uspójnienia serwisów transakcyjnych, należy:

  1. wejść na stronę internetową www.ipkobiznes.pl/aktywacja, wpisując adres bezpośrednio w okno przeglądarki,
  2. w polu „Identyfikator użytkownika” podać dotychczasowy ID użytkownika (10 cyfr) oraz w polu „Hasło z tokena” wprowadzić hasło z tokena Vasco DP270 (po pojawieniu się napisu „APPLI” należy wcisnąć „1” – szczegóły obsługi tokena poniżej),
  3. samodzielnie nadać własne hasło do iPKO biznes oraz hasło inicjalne do serwisu telefonicznego.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj