Korzyści z korzystania z serwisu iPKO biznes:

 • dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych firmy,
 • dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach,
 • wyszukiwanie i selekcja operacji według wybranych kryteriów,
 • realizacja zleceń w najdogodniejszym dla firmy czasie,
 • zmniejszenie kosztów dokonywanych płatności,
 • możliwość pracy w dowolnym miejscu na świecie i o każdej porze,
 • wymiana informacji pomiędzy portalem i systemami finansowo-księgowymi (FK) i kadrowo -płacowymi (HR) - eksport i import danych,
 • personalizacja dostępu do poszczególnych funkcjonalności i rachunków firmy,
 • pełne bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych.

Zaletą oferty iPKO biznes jest szeroki zakres funkcjonalności obejmujący, m.in.:

 • możliwość zarządzania środkami pieniężnymi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i z dowolnego miejsca na świecie,
 • zarządzanie uprawnieniami Użytkowników przez pracownika Państwa Firmy lub przez pracownika Banku,
 • zarządzanie dostępem do systemu iPKO biznes: w określonym czasie, dla wybranych Użytkowników, dla konkretnych adresów IP,
 • modułowe zarządzanie produktami,
 • dostęp do obsługi transakcji handlu zagranicznego (Tradeservice),
 • dostęp do możliwości negocjowania kursów walut (iPKO Dealer),
 • dostęp do modułu zarządzania gotówką (PKO Cash),
 • dostęp do modułu zarządzania kartami (Karty),
 • dostęp do informacji o saldach, obrotach i wolnych środkach na rachunkach,
 • otwieranie, przeglądanie i zrywanie lokat standardowych,
 • możliwość zarządzania sesjami depozytu automatycznego,
 • możliwość zastosowania schematu podpisywania operacji (wielopodpisu), który odwzorowuje strukturę akceptacyjną, która obowiązuje w Państwa Firmie,
 • możliwość przypisywania schematów podpisywania operacji do plików wysyłanych do Banku,
 • realizację zleceń płatniczych jednorazowych i stałych, do ZUS i US, a także zleceń wysokokwotowych w systemie SORBNET lub zleceń pilnych,
 • możliwość realizowania zbiorów poleceń przelewów w formie paczek przelewów poprzez złożenie jednokrotnego podpisu, zgodnie ze schematem podpisywania operacji,
 • możliwość importu paczki z pliku,
 • realizację przelewów zagranicznych,
 • możliwość zarządzania bazą kontrahentów, w tym możliwość importu kontrahentów krajowych lub zagranicznych z pliku,
 • możliwość pobrania raportów plikowych - raportów dziennych w formacie Elixir, MT940, Kontakt, ułatwiających współpracę z systemami finansowo-księgowymi (zawarty w nich ciąg znaków, może być łatwo zaimportowany i odczytany przez większość systemów finansowo-księgowych),
 • możliwość pobrania wyciągów elektronicznych w formacie PDF, spełniające wymogi Ustawy o Rachunkowości,
 • możliwość korzystania z wymiany plików, która umożliwia wymianę różnego rodzaju plików na linii Bank - Klient; Klient - Bank, z opcją nadawania uprawnień Użytkownikom iPKO biznes do poszczególnych rodzajów przesyłanych i odbieranych plików (np. do przesyłania poufnych raportów, które przeznaczone są wyłącznie dla wybranych pracowników w Państwa Firmie),
 • zastosowanie bezpiecznej i wygodnej metody autoryzacji z wykorzystaniem karty kodów jednorazowych w formie karty chip i czytnika (token lub tokena mobilnego iPKO biznes.
Drukuj