Podpis elektroniczny nie jest stosowany, a usługa SMS, „Płacę z iPKONET” oraz iPKONET ekspres nie są dostępne.

Usługa zlecania dyspozycji finansowych przez pocztę wewnętrzną oraz zakładkę Wnioski w iPKONET została wyłączona miesiąc przed uspójnieniem serwisów transakcyjnych. Dyspozycje, w zależności od ich rodzaju, można składać w iPKO biznes lub u Doradcy.

Jeśli korzystali Państwo z iPKO biznes oraz iPKONET, po uspójnieniu serwisów transakcyjnych użytkownicy logują się do  bankowości elektronicznej przy użyciu dwóch odrębnych numerów klienta: osobno do dotychczas używanego serwisu iPKO biznes i osobno do iPKO biznes, który zastąpi iPKONET. 

Od momentu uspójnienia serwisów transakcyjnych poprzez Infolinię oraz, w przypadku klientów korporacyjnych, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego zachowana została możliwość sprawdzenia m.in. salda czy historii rachunków. Nie ma możliwości m.in. zlecania operacji poprzez telefon.

Drukuj