Jeśli posiadali Państwo karty płatnicze przed migracją, po uspójnieniu serwisów transakcyjnych wszystkie karty prezentowane są w iPKO biznes w zakładce Karty. W zakładce dostępne są informacje odnośnie wszystkich typów kart, prezentowana jest lista kart, wraz z informacjami o szczegółach karty. Mogą Państwo przeglądać historię operacji dokonanych kartą, generować raporty oraz potwierdzenia wykonanych operacji. Dla kart debetowych oraz kredytowych możliwe jest zarządzanie limitami kart, a czynność ta wymaga jednoosobowej autoryzacji. Dodatkowo, po nadaniu uprawnień przez administratora albo Bank, istnieje możliwość unieważniania i zamawiania kart po unieważnieniu oraz zarządzania limitami do kart obciążeniowych w iPKO biznes.

Drukuj