Użytkownicy korzystający z funkcjonalności Multidostępu po uspójnieniu serwisów transakcyjnych w iPKO biznes dysponują jednym numerem identyfikacyjnym użytkownika (id użytkownika) służącym w iPKONET do logowania.

Po zalogowaniu do nowego serwisu użytkownik korzystający z Multidostępu, w przypadku jeśli w iPKONET miał dostęp do jednej firmy, nie musi przełączać się pomiędzy profilami, a wszystkie dotychczasowe uprawnienia są połączone ze wszystkich profili w jednym kontekście po stronie iPKO biznes. W przypadku, gdy Użytkownik był uprawniony w iPKONET do obsługi więcej niż jednej firmy, w nowym serwisie w prawym górnym rogu pojawia się możliwość zmiany firmy poprzez zmianę kontekstu.

Drukuj