Użytkownicy posiadający uprawnienia do podglądu, wprowadzania czy podpisywanie operacji otrzymali po stronie iPKO biznes analogiczne uprawnienia.

Z uwagi na różnice pomiędzy serwisami bankowości elektronicznej, w zakresie uprawnień do rachunków pojawiły się następujące zmiany:

  • w iPKONET, użytkownik bez uprawnienia podglądu do danego rachunku, jednak z uprawnieniem do autoryzacji zleceń, posiadał dostęp do listy przelewów do podpisania na danym rachunku. W iPKO biznes nastąpiła zmiana zakresu dostępnych danych. Użytkownik w takiej sytuacji uzyskał dostęp także do listy operacji niezrealizowanych, w skład których wchodzą operacje: oczekujące na realizację, odrzucone oraz anulowane. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do listy paczek przelewów. Użytkownik nie posiada natomiast dostępu do salda, historii, wyciągów i innych danych specyficznych dla rachunku.
  • w przypadku gdy użytkownik w iPKONET miał jedynie uprawnienie do lokat, bez podglądu innych rachunków, w iPKO biznes użytkownikowi prezentowane są numery rachunków bieżących danej firmy, ale nie uzyska on dostępu do takich informacji jak: saldo, historia, wyciągi ani innych danych powiązanych z rachunkiem. Dodatkowo, otwieranie, modyfikacja i zrywanie lokat jest możliwe w przypadku użytkowników, którzy mieli uprawnienia w iPKONET do samodzielnej autoryzacji operacji do rachunku, z którego została otwarta lokata.
Drukuj