Zarządzanie uprawnieniami przez administratora odbywa się w iPKO biznes w sekcji Dostęp – Dane kontekstu. Dla jednej firmy po po uspójnieniu serwisów transakcyjnych zostanie utworzony jeden kontekst (kontekst to zbiór rachunków i lista Użytkowników uprawnionych do korzystania z tych rachunków w iPKO biznes).  W tym miejscu dostępne są informacje dotyczące kontekstu, listy umów w kontekście, listy usług w kontekście oraz listy Użytkowników w kontekście. Dodatkowo istnieje możliwość aktywacji i konfiguracji innych usług, które standardowo w iPKONET nie były dotychczas dostępne np.: oczekiwania na środki, ograniczenie dostępu użytkowników do serwisu w zakresie IP oraz czasowym i inne.

W bankowości elektronicznej iPKO biznes wszystkie czynności administracyjne (np. konfigurowanie poziomu uprawnień dla użytkowników) autoryzowane są jednoosobowo, dlatego uprawnienia do administracji w iPKO biznes zostaną automatycznie przeniesione wyłącznie dla tych administratorów, którzy w iPKONET posiadali uprawnienia do samodzielnego wprowadzania zmian administracyjnych (schemat potwierdzania w iPKONET - „Samodzielnie”). Konsekwentnie administratorzy, którzy w iPKONET nie mieli możliwości samodzielnego autoryzowania zmian administracyjnych, w iPKO biznes przestaną pełnić rolę administratora. Dlatego przed dniem uspójnienia serwisów należy nadać uprawnienie do samodzielnej autoryzacji przynajmniej jednemu administratorowi w Państwa instytucji. W przeciwnym przypadku, wszelkie zmiany administracyjne po uspójnieniu serwisów transakcyjnych będą realizowane przez Bank, po uprzednim złożeniu przez Państwa odpowiednich dokumentów. W takich przypadkach prosimy Państwa o kontakt z Doradcą.

Drukuj