Aby odczytać hasło albo kod autoryzacyjny należy włączyć token, wciskając i przytrzymując strzałkę oraz jednocześnie klawisz otwartej kłódki, oraz wprowadzić swój kod PIN. Gdy na ekranie tokena pojawi się napis „APPLI”, należy wybrać cyfrę:

„1” - w przypadku logowania się na stronie internetowej www.ipkobiznes.pl/aktywacja

„2” - w przypadku logowania się do iPKO biznes na stronie internetowej www.ipkobiznes.pl,

„3” - w przypadku autoryzacji operacji w serwisie iPKO biznes. W celu zautoryzowania operacji w serwisie, należy w narzędziu wprowadzić numer kodu autoryzacyjnego prezentowanego na ekranie iPKO biznes. Na podstawie wprowadzonego kodu narzędzie wygeneruje ciąg cyfr potrzebnych do autoryzacji operacji w serwisie iPKO biznes.

Dodatkowe informacje dotyczące obsługi tokena znajdą Państwo w ulotce dołączonej do przesyłki z narzędziem.

Ważne!
Po połączeniu operacyjnym w przypadku zablokowanego tokena albo zablokowania przez użytkownika hasła należy skontaktować się z Infolinią dostępną pod numerem: 801 307 307, a w przypadku klientów korporacyjnych z Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego: 801 36 36 36.

Strony www.ipkobiznes.pl, oraz www.ipkobiznes.pl/aktywacja dla Państwa bezpieczeństwa są zabezpieczone odpowiednimi certyfikatami, więcej informacji znajdą Państwo w sekcji Bezpieczeństwo w przewodniku „iPKO biznes – przewodnik użytkownika”.

Drukuj