Od 26 lutego 2016 roku nie jest możliwe korzystanie ze strony logowania iPKONET. Przypominamy, że 19 kwietnia 2015 roku serwis iPKONET został zastąpiony przez nowy serwis iPKO, a strona logowania iPKONET służyła głównie do aktywowania dostępu do serwisu iPKO dla klientów byłego Nordea Bank Polska.

Obecnie logowanie jest możliwe tylko ze strony https://www.ipko.pl lub www.pkobp.pl (po wybraniu „Zaloguj się”, a następnie „iPKO”). Dane do logowania (numer klienta/login i hasło) nie zmieniają się.

Jeśli jesteś klientem byłego Nordea Bank Polska i Twój dostęp do iPKO nie został jeszcze aktywowany, aktywuj go w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego lub z pomocą konsultanta: 801 307 307 lub +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora). Przed rozpoczęciem aktywacji przygotuj dane wykorzystywane wcześniej do logowania do serwisu iPKONET: ID użytkownika  (10-cyfrowy login) oraz kartę kodów jednorazowych lub token.

Jesteś klientem byłego Nordea Bank Polska i logujesz się na https://www.ipko.pl lub przez www.pkobp.pl?
Adresy stron i Twoje dane do logowania (numer klienta/login i hasło) nie zmieniają się – korzystaj z iPKO tak, jak dotychczas.

Ważne! Pamiętaj o zasadach bezpiecznego logowania i korzystania z bankowości internetowej: przed zalogowaniem do serwisu internetowego iPKO upewnij się, że wykorzystywane połączenie jest szyfrowane; sprawdź czy adres strony w oknie przeglądarki to https://www.ipko.pl oraz poprawność certyfikatu bezpieczeństwa; logowanie do serwisu iPKO nie wymaga podania kodu z karty kodów jednorazowych. Dowiedz się więcej o bezpiecznym logowaniu.

Więcej o nowym iPKO

W nowym iPKO zyskasz nowe możliwości i produkty, intuicyjny układ nawigacji i o wiele więcej.

 •   Bezpośrednio po zalogowaniu do nowego iPKO:
  - sprawdzisz stan swoich finansów (podsumowanie środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach oraz wszystkich zobowiązań),
  - zlecisz przelew,
  - sprawdzisz historię ostatnich wykonanych operacji (zarówno tych zrealizowanych, odrzuconych i anulowanych jak również oczekujących).
 • Samodzielnie nadasz własne nazwy dla rachunków, lokat i kredytów.
 • Skorzystasz z nowych funkcjonalności, które wykonasz online: aktywujesz kartę, nadasz PIN do karty, zastrzeżesz kartę, zmienisz ID lub numer klienta na swój własny login.
 • Odkryjesz, że dzięki nowym elementom graficznym przypisanym do Twoich operacji, przeglądanie i odnajdywanie potrzebnych informacji w historii operacji jest o wiele szybsze i łatwiejsze. Dodatkowo, jeśli zechcesz, w dowolnym momencie przypiszesz do operacji własne grafiki i zdjęcia.
 • Wybierzesz swój sposób prezentacji historii operacji: w formie kafelków lub w formie tabeli.
 • Szybciej dotrzesz do najbardziej potrzebnych funkcji związanych z danym produktem (np. zlecenie przelewu, nadanie PINu do karty), korzystając z boksu „na skróty”.

Poznaj nowy serwis oglądając przykładowe filmy instruktażowe.

Drukuj