Od dnia połączenia operacyjnego 20 kwietnia 2015 r., wprowadzone zostały zmiany w regulaminach, zasadach oraz ogólnych warunkach produktów i usług oraz w Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych. Zmiany wynikają z potrzeby ujednolicenia zasad obowiązujących w banku oraz zmian w technologii świadczenia produktów i usług.

 

 

Zmiana regulaminów, zasad oraz ogólnych warunków
Zmiana Taryfy prowizji i opłat
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj