Dane zawarte w CV wymagają komentarza, który odnosi się do Twojej obecnej sytuacji zawodowej.
Dopóki nie spotkasz się z osobą rekrutującą osobiście, jesteś tak dobry, jak to, co napisałeś w swoich dokumentach. A pierwszym tekstem, jaki zostanie przeczytany, jest list motywacyjny. Warto, aby Twój list pozytywnie odróżniał się na tle innych aplikacji. Liczy się przede wszystkim autoreklama i umiejętność promowania własnej osoby. Musisz sprawić, by ten dokument reklamował Ciebie!
Zanim przystąpisz do pisania listu motywacyjnego, warto, abyś odpowiedział sobie na dwa podstawowe pytania:

  • dlaczego starasz się o tę pracę?
  • dlaczego uważasz, że właśnie Ciebie należy zatrudnić?

Nie powinieneś w liście motywacyjnym prosić o pracę - powinieneś napisać dlaczego firma powinna zatrudnić właśnie Ciebie!

Wskazówki dotyczące pisania listu motywacyjnego
Formalne wymagania dotyczące listu motywacyjnego
Nie wolno
Pamiętaj!
Drukuj