PKO Bank Polski, choć tradycyjnie detaliczny, od kilku lat jest także liderem w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Liczba naszych klientów korporacyjnych przekroczyła już 12 tysięcy. Nasz segment bankowości korporacyjnej od lat uczestniczy w przedsięwzięciach mających istotne znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Finansujemy znaczące inwestycje, angażujemy się w procesy naprawcze oraz wspieramy rozwój regionów przez rozwiązania dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego. Konsekwentnie utrwalamy wizerunek partnera polskiej przedsiębiorczości i samorządności, wypracowany podczas pierwszej fali kryzysu finansowego.

Siłą naszej oferty dla firm jest możliwość stworzenia kompleksowych rozwiązań, bazujących na produktach Banku i spółek zależnych grupy (faktoringu, leasingu), a odpowiadających na odmienne potrzeby firm różnej wielkości – od niewielkich podmiotów we wczesnej fazie rozwoju po największe korporacje.

Drukuj