Miejsce pracy:Olsztyn
Jednostka:II Regionalne Centrum Korporacyjnym w Olsztynie
Komórka:
Nr ref.:BID-248
Termin zgłoszeń:27 września 2013

Główne zadania:

 • Realizację wyznaczonych zadań sprzedażowych, wynikających z planów sprzedaży,
 • Pozyskiwanie klientów oraz aktywną sprzedaż produktów i poszerzanie zakresu współpracy
  z klientami, w szczególności poprzez sprzedaż im nowych produktów,
 • Przyjmowanie i weryfikację wniosków, dokumentów oraz informacji związanych z obsługą klienta oraz zapewnianie ich kompletności, autentyczności i aktualności,
 • Pozyskiwanie od klientów, na etapie monitorowania, dokumentów i informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta oraz przyjętych zabezpieczeń na potrzeby oceny ryzyka kredytowego, identyfikacji ekspozycji kredytowych zagrożonych utratą wartości i ustalania wysokości odpisów aktualizujących oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych i ustalania poziomu rezerw celowych,
 • Maksymalizację zysku w zakresie obsługiwanego portfela klientów, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka Banku,
 • Negocjowanie warunków sprzedaży produktów, z uwzględnieniem optymalizacji współpracy
  z klientem,
 • Reprezentowanie Banku wobec klientów przydzielonego portfela oraz koordynowanie kontaktów
  tych klientów z innymi pracownikami Banku albo podmiotów Grupy Kapitałowej Banku,

 Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego preferowane ekonomiczne.
 • Minimum 4-letniego doświadczenia w pracy w bankowości.
 • Minimum 2-letniego doświadczenia w obsłudze średnich i dużych klientów korporacyjnych.
 • Doświadczenia we współpracy z klientami korporacyjnymi z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego .
 • Znajomości zagadnień z zakresu finansowania działalności gospodarczej.
 • Umiejętności rozpoznawania potrzeb klientów i tworzenia z nimi właściwych relacji.
 • Znajomości technik  sprzedaży produktów i usług bankowych.
 • Dużej motywacji i nastawienia na realizację wyznaczonych celów.
 • Dobrej organizacji pracy.
 • Prawa jazdy kat. B.
 • Znajomości języka angielskiego (mile widziana).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.