Miejsce pracy:Włocławek
Jednostka:Oddział 1 we Włocławku
Komórka:
Nr ref.:BYD/025/05/2014
Termin zgłoszeń:25 maja 2014

Główne zadania:

 • Realizację planów sprzedaży, w tym sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej Banku oraz aktywizację sprzedaży.
 • Pozyskiwanie nowych klientów oraz zapewnienie efektywnej sprzedaży oferowanych produktów..
 • Zapewnienie realizacji zadań przez nadzorowane komórki.
 • Zapewnienie sprawnej obsługi klientów na sali bankowej, w tym rozwiązywanie występujących utrudnień w tym zakresie.
 • Zapewnienie obsługi klientów zgodnie z przyjętymi w Banku standardami.
 • Identyfikowanie zagrożeń dotyczących wykonywanych zadań przez nadzorowane komórki oraz podejmowanie działań zaradczych.
 • Mobilizowanie do efektywnego działania podległych pracowników oraz dokonywanie oceny pracy.
 • Wsparcie Dyrektora Oddziału w kierowaniu oddziałem oraz siecią oddziałów wspieranych.

 Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, bankowość, finanse, zarządzanie.
 • Minimum 5 letniego stażu pracy w bankowości oraz doświadczenia w zarządzaniu zespołem oraz sprzedażą produktów bankowych
 • Znajomości oferty bankowej oraz oferty Grupy Kapitałowej Banku.
 • Biegłej znajomości procedur i kompetencji na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz strategii i planów operacyjnych Banku w obszarze bankowości detalicznej.
 • Świadomości biznesowej i znajomości standardów, jakości obsługi klienta.
 • Umiejętności planowania i zarzadzania sprzedażą produktów bankowych.
 • Umiejętności zarządzania ryzykami związanymi z realizacją zadań.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.