Miejsce pracy:Grudziądz
Jednostka:Oddział 1 w Grudziądzu
Komórka:
Nr ref.:BYD/059/07/2014
Termin zgłoszeń:23 lipca 2014

Główne zadania:

 • Realizację czynności związanych z zapewnieniem wsparcia innym stanowiskom funkcjonującym w oddziale.
 • Ewidencję, kompletowanie, rozdział i wysyłkę dokumentów i korespondencji.
 • Koordynację współpracy oddziału z podmiotami pośredniczącymi, w tym przyjmowanie dokumentacji przekazywanej do oddziału przez te podmioty.
 • Rejestrację reklamacji, skarg i wniosków klientów.
 • Koordynację działań związanych z kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną, przechowywanie dokumentacji dotyczącej kontroli.
 • Prowadzenie i aktualizację zbioru decyzji dyrektora oraz kopii pełnomocnictw.
 • Obsługę sekretarską i recepcyjną gości.
 • Monitorowanie jakości infrastruktury oddziału i realizację działań w celu zapewnienia wyposażenia oddziału w niezbędne materiały biurowe i urządzenia.
 • Zapewnienie aktualizacji oraz właściwej ekspozycji materiałów informacyjnych i promocyjnych w oddziale.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oddziału oraz pośredniczenie w przekazywaniu dokumentacji kadrowo-płacowej i socjalnej pracowników oddziału do właściwej specjalistycznej jednostki organizacyjnej.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego lub średniego.
 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta.
 • Komunikatywności i umiejętności organizacji pracy.
 • Umiejętności planowania pracy na samodzielnym stanowisku.
 • Znajomości obsługi pakietu MS Office.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.