Miejsce pracy: Koszalin
Jednostka: Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie
Nr ref.: BYD/100/10/2016
Rodzaj umowy: na zastępstwo
Termin zgłoszeń: 26 października 2016

Główne zadania:

 • przygotowywanie i weryfikację wniosków cenowych
 • zawieranie lub udział w zawieraniu transakcji z klientami w ramach umów, w tym umów ramowych
 • pozyskiwanie od klientów dokumentów i informacji na potrzeby realizowanych zadań oraz ich weryfikowanie
 • monitorowanie terminowości realizacji działań wynikających z zawartych umów
 • dokonywanie analiz opłacalności współpracy z klientami
 • przygotowywanie projektów umów i aneksów dotyczących produktów depozytowych i transakcyjnych oferowanych klientom oraz przygotowywanie propozycji indywidualnych warunków cenowych
 • prowadzenie dokumentacji klientów i rachunków oraz przekazywanie dokumentów do innych komórek makroregionu korporacyjnego lub innych jednostek i komórek organizacyjnych Centrali, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów wewnętrznych Banku
 • uczestniczenie w restrukturyzacji wierzytelności trudnych

 Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w bankowości
 • umiejętności analizowania dokumentów i zarządzania informacjami
 • sumienności, dokładności, skrupulatności
 • czynnego prawa jazdy kat. B, mobilności
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.