Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Komórka:
Nr ref.:CEN/012/11/2013
Termin zgłoszeń:23 lutego 2014

Główne zadania:

 • wykonywanie obowiązków ustawowych w zakresie stosowania przepisów bhp w Banku,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania bhp w Banku oraz realizacji zaleceń pokontrolnych w tym zakresie,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,
 • sporządzanie analiz i wniosków w zakresie zachowania wymagań ergonomii na poszczególnych stanowiskach pracy w Banku,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz prowadzenie  wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
 • udział w realizacji szkoleń w zakresie bhp,
 • sporządzanie informacji i raportów w zakresie realizowanych zadań,
 • wspieranie kierujących komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku oraz innych pracowników Banku w zakresie stosowania przepisów dotyczących bhp.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub technicznego kierunkowego,
 • stażu pracy w służbie bhp – minimum 3 lata,
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności komunikacyjnych,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.