Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Centrum Kadr i Płac
Komórka: Zespół Obsługi Kadrowo-Płacowej
Nr ref.: CEN/018/10/2016
Termin zgłoszeń: 06 listopada 2016

Główne zadania:

 • prowadzenie ewidencji i dokonywanie rozliczania czasu pracy oraz monitorowanie prawidłowości prowadzenia źródłowej dokumentacji czasu pracy
 • przygotowywanie dokumentów do ZUS
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi
 • rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych
 • sporządzanie list płac dotyczących: wynagrodzeń, wynikających z zawartego stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji kadrowej i płacowej
 • przygotowywanie dokumentacji, wynikającej z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz zmian warunków umów o pracę
 • terminowe naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dokonywanie rocznego obliczenia podatku
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń
 • monitorowanie uprawnień urlopowych i wykorzystania urlopów
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym Rp-7


  Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego preferowany kierunek: prawo, organizacja i zarządzanie lub ekonomia
 • min. 2-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • bardzo dobrej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności stosowania ich w praktyce
 • umiejętności i doświadczenia w zakresie obsługi systemu kadrowo-płacowego SAP
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • zdolności analitycznego myślenia, komunikatywności, rzetelności i terminowości, otwartości na zmiany, umiejętności pracy w przypadku spiętrzenia zadań terminowych, dyskrecji, orientacji na cele, dyspozycyjności

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.