Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Wsparcia Użytkownika
Komórka: Zespół Inicjatyw i Kosztów
Nr ref.: CEN/127/10/2016
Termin zgłoszeń: 27 października 2016

Główne zadania:

 • opracowanie złożonych analiz ilościowych, jakościowych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych (zaawansowane formuły arkuszy kalkulacyjnych, VBA) i prezentowanie wyników analiz
 • wsparcie realizacji projektów/inicjatyw – zadania w zakresie organizowania i logistyki inicjatyw, nadzorowanie dostawców, egzekwowanie wykonania planu inicjatyw, raportowanie realizacji i weryfikacja dostarczonych rozwiązań
 • przygotowanie rekomendacji, koncepcji, opracowań merytorycznych – sporządzanie dokumentacji do wewnętrznych organów Banku, w tym wniosków kosztowych, umów, instrukcji, procedur
 • wsparcie procesu inwestycyjnego - od zgłoszenia potrzeby użytkownika, poprzez uruchomienie finansowania aż do realizacji zakupu
 • wsparcie procesu budżetowania kosztów oraz nakładów dla uruchamianych inicjatyw/projektów;
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi w ramach realizowanych umów, w tym dokonywanie merytorycznej, obiektywnej oceny dostawców
 • obsługa procesu zakupów sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
 • raportowanie kierownikowi Zespołu wyników zrealizowanych działań, statusu realizacji inicjatyw/projektów, rozbieżności i wynikających z nich zagrożeń
 • wsparcie uruchamianych przetargów i udział w postępowaniach zakupowych na dostawę usług informatycznych, outsourcingowych, sprzętu informatycznego oraz licencji/oprogramowania

 Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, zarządzane, informatyka
 • wiedzy technicznej w zakresie informatycznego sprzętu stanowiskowego, akcesoriów itd.
 • znajomości nowych technologii i monitorowania rozwiązań w tym zakresie, dostępnych na rynku
 • silnego zaangażowania w sprawy klientów wewnętrznych
 • sumienności w realizacji zadań, silnej motywacji do działania
 • odpowiedzialności za jakość i rzetelności dostarczanych rozwiązań
 • umiejętności prowadzenia wielu spraw jednocześnie, łączenia wątków z różnych obszarów merytorycznych
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • komunikatywności, otwartości, asertywności, dużej kultury osobistej

 Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.