Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Biuro Usług Informatycznych
Komórka: Zespół Jakości Usług Informatycznych
Nr ref.: CEN/148/10/2016
Termin zgłoszeń: 02 listopada 2016

Główne zadania:

• zarządzanie inicjatywami i działaniami podnoszącymi jakość i efektywność usług oraz procesów technologicznych w IT (w szczególności w obszarze Service Desing i Service Operation):
– analiza potrzeb, identyfikacja nieefektywnych procesów oraz przygotowanie i uzgodnienie propozycji zmian
– zaprojektowanie nowych procesów lub zmian w istniejących
– zaprojektowanie mechanizmów kontrolnych i KPI
– przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz przepisów wewnętrznych
– koordynacja działań na etapie wdrażania zmian, w tym przygotowanie szkoleń/warsztatów
– przygotowanie raportów, zapewnienie mechanizmów kontroli wewnętrznej
– przygotowanie architektury procesów i wzajemnych powiązań
– koordynacja działań na styku procesów IT oraz procesów w obszarze bezpieczeństwa informacji, zapewnienia zgodności (compliance), audytu wew. i innych spoza obszaru IT
• wsparcie w przygotowaniu i monitorowaniu strategii IT
• wsparcie w zakresie procesów cyberbezpieczeństwa, obsługi awarii i sytuacji kryzysowych w IT
• zapewnienie zgodności procesów z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi (np. rekomendacje KNF)
• przygotowywanie analiz, raportów i zaleceń dla kierownictwa IT w zakresie zarządzania procesami eksploatacyjnymi IT

Oczekujemy:

• wykształcenia wyższego, preferowane informatyczne
• minimum 5-letniego doświadczenia w obszarze eksploatacji/utrzymania IT
• doświadczenia w realizacji inicjatyw/projektów informatycznych/analitycznych oraz w zakresie kontroli efektywności i skuteczności procesów IT
• bardzo dobrej, praktycznej znajomości biblioteki ITIL.
• umiejętności prowadzenia prezentacji i warsztatów
• zdolności analitycznych, rzetelności i samodzielności w realizacji zadań oraz trafności w formułowaniu wniosków i rekomendacji na podstawie dokonywanych analiz
• wysokich umiejętności interpersonalnych, umiejętności doboru argumentacji do percepcji odbiorcy
• dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole
• zaletą będzie praktyczna znajomość norm ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, BS 25599 oraz posiadanie certyfikatów zawodowych np. (CISA, CISM, CISSP, certyfikaty w zakresie Service Level Management – minimum na poziomie ITIL Foundation)
• bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office
• znajomości j. angielskiego na poziomie dobrym, umożliwiającym komunikację w zakresie posiadanej specjalizacji zawodowej

Oferujemy:

• umowę o pracę
• atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
• konkurencyjne wynagrodzenie
• profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.