Miejsce pracy: Frankfurt nad Menem
Jednostka: Oddział w Niemczech
Komórka:
Nr ref.: CEN/165/10/2016
Termin zgłoszeń: 08 grudnia 2016

Główne zadania:

  • przygotowywanie propozycji indywidualnych ofert oraz warunków cenowych dla potrzeb doradcy – także koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem całościowych ofert i prezentacji dla klientów
  • przygotowywanie umów dotyczących produktów depozytowych i transakcyjnych
  • identyfikowanie potencjalnych klientów i pozyskanie informacji o nich oraz przeprowadzenie analizy przedsprzedażowej w zakresie produktów oferowanych przez Bank i podmioty Grupy Kapitałowej
  • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów oraz informacji składanych przez klienta w ramach prowadzonej współpracy, jak również współdziałanie z właściwymi jednostkami Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w tym kontakt z niemieckimi urzędami i organami ścigania w przypadkach określonych regulacjami AML)
  • udzielanie klientom informacji w zakresie prowadzonej współpracy -korespondencja, wydawanie opinii bankowych lub innych informacji o charakterze zaświadczenia
  • dokonywanie analiz opłacalności współpracy z poszczególnymi klientami i przekazywanie wyników tych analiz doradcy w celu wykorzystania w dalszej współpracy
  • udział w procesie uruchamiania/ wdrażania produktów kredytowych i transakcyjnych na podstawie zawartych z klientami umów, monitorowanie terminowości ich realizacji, przeprowadzanie inspekcji u klientów itp.
  • przygotowanie informacji na temat działalności oddziału w Niemczech na potrzeby odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

Oczekujemy:                                        

  • wykształcenia wyższego, preferowane ekonomiczne
  • doświadczenia w bankowości, w tym co najmniej rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku analityka biznesowego
  • znajomości bankowego systemu informatycznego oraz aplikacji informatycznych wykorzystywanych w procesie obsługi klienta korporacyjnego
  • biegłej znajomości języka niemieckiego
  • biegłej znajomości jęz. angielskiego
  • umiejętności nawiązywania i budowania relacji z klientami oraz skutecznego pozyskiwania informacji o potrzebach biznesowych
  • znajomości zasad wyznaczania wyniku na współpracy z klientem oraz zagadnień związanych z oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
  • wiedzy na temat produktów bankowych dedykowanych klientom korporacyjnym w odniesieniu do produktów kredytowych, depozytowych, transakcyjnych oraz wiedzy na temat rynku pieniężnego, kapitałowego, instrumentów pochodnych i walutowego
  • łatwości nawiązywania i utrzymania kontaktów interpersonalnych
  • komunikatywności i otwartości na kontakty z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • umiejętności pracy w zespole, zaangażowania i wytrwałości

Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
  • konkurencyjne wynagrodzenie
  • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.