Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Centrum Kadr i Płac
Komórka: Zespół Contact Center
Nr ref.: CEN/236/11/2016
Termin zgłoszeń: 28 grudnia 2016

Główne zadania:

 • zapewnienie sprawnej obsługi zgłoszeń/zapytań pracowników Banku w sprawach kadrowych i płacowych, podstawowej obsługi aplikacji HR, umów cywilnoprawnych, spraw oraz związanych z realizacją świadczeń pracowniczych tj. Pracowniczego Programu Emerytalnego, opieki medycznej, świadczeń socjalnych, ubezpieczenia grupowego
 • koordynowanie i zapewnienie terminowej obsługi zgłoszeń wskazanych w pkt 1w czasie ustalonym w standardach, w tym planowanie pracy zespołu w sposób adekwatny do liczby i rodzaju zgłaszanych spraw, zarzadzanie ruchem zgłoszeń w sposób gwarantujący zachowanie wymaganych terminów ich obsługi
 • monitorowanie zgłoszeń spraw zgłaszanych do zespołu przez pracowników Banku, przygotowywanie raportów dla przełożonych oraz inicjowanie usprawnień w pracy zespołu w efekcie analizy struktury zgłoszeń
 • merytoryczny nadzór nad prawidłowością informacji udzielanych przez pracowników zespołu
 • koordynowanie procesu uzupełniania bazy wiedzy, w tym w wyniku analizy zgłoszeń
 • aktywna współpraca z innymi zespołami w zakresie merytorycznej zawartości bazy wiedzy, inicjowanie zmian w jej strukturze oraz zapewnienie sprawnej obsługi procesu aktualizacji zamieszczonych w bazie materiałów
 • projektowanie standardów obsługi telefonicznej i zgłoszeń poprzez help desk pracowniczy
 • ścisła współpraca z zespołami obsługi kadrowo – płacowej w celu kompleksowej obsługi zgłoszeń
 • monitorowanie terminowości realizacji zgłoszeń przez I i II linię wsparcia
 • monitorowanie zmian w przepisach powszechnie obowiązujących, przepisach wewnętrznych Banku i aplikacjach wykorzystywanych w usługach HR w celu aktualizacji bazy wiedzy oraz wiedzy podległych pracowników
 • projektowanie narzędzi służących badaniu jakości pracy zespołu, analiza wyników tego rodzaju badań, sporządzanie raportów i rekomendowanie działań usprawniających

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • znajomości przepisów prawa pracy, podstawowych zasad naliczania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zasad realizacji w Banku dodatkowych świadczeń pracowniczych
 • znajomości funkcjonalności aplikacji wykorzystywanych przez pracowników współpracujących z SAP (HR-SAM, e-SOWA)
 • zdolności szybkiej obsługi aplikacji informatycznych i szybkiego przyswajania zmian w tych aplikacjach
 • komunikatywności, dyspozycyjności, terminowości oraz umiejętności współpracy z zewnętrznym i wewnętrznym klientem biznesowym
 • dobrej umiejętności i doświadczenia w planowaniu i organizacji pracy, motywowaniu i zarządzaniu zespołem pracowniczym
 • umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania niestandardowych problemów
 • umiejętności przygotowywania pisemnych wyjaśnień w opraciu o przepisy i znajomość procesów HR w Banku 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.