Miejsce pracy:Wrocław
Jednostka:Centrum Ryzyka Kredytowego Klienta Korporacyjnego
Komórka:Zespół Analiz Ryzyka Kredytowego
Nr ref.:CEN/343/05/2017
Termin zgłoszeń:30 września 2017

Główne zadania:
• weryfikacja materiałów dotyczących wniosków kredytowych składanych przez klientów korporacyjnych pod względem ich kompletności i jakości
• analiza wniosków kredytowych, w tym ocena zdolności kredytowej Klienta, ocena transakcji kredytowej, proponowanych zabezpieczeń i ryzyka kredytowego Banku oraz sporządzanie opinii kredytowych
• opracowywanie wniosków i prezentację materiałów na posiedzeniach właściwych komitetów kredytowych
• okresowe monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów, warunków transakcji kredytowych i prawnych zabezpieczeń, w tym dla potrzeb identyfikowania ekspozycji kredytowych zagrożonych utratą wartości i ustalania wysokości odpisów aktualizujących oraz klasyfikowania ekspozycji kredytowych i ustalania poziomu rezerw celowych
• wspieranie komórek biznesowych w określaniu warunków współpracy kredytowej z klientami korporacyjnymi
• współudział w inspekcjach u wybranych klientów
• podejmowanie decyzji kredytowych w ramach przyznanych kompetencji
• współpraca z właściwym doradcą klienta korporacyjnego przy prezentowaniu materiałów na posiedzeniu właściwego komitetu kredytowego
• bieżące identyfikowanie i rejestrowanie sygnałów wczesnego ostrzegania w ramach SWO w zakresie klientów korporacyjnych oraz ustalanie proponowanych działań wobec klientów
• przedkładanie właściwym komórkom organizacyjnym Banku propozycji dotyczących modyfikacji przepisów wewnętrznych w zakresie oceny ryzyka kredytowego

Oczekujemy:
• wykształcenia wyższego - preferowane kierunki: bankowość i finanse, ekonomia
• przynajmniej dwuletniego doświadczenia w zakresie analizy kredytowej dla klientów korporacyjnych
• znajomości technik analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz oceny projektów inwestycyjnych
• znajomości produktów i usług bankowych dedykowanych klientom instytucjonalnym, w tym korporacyjnym
• wysoko rozwiniętych umiejętności analizy danych, identyfikacji ryzyk kredytowych związanych z klientem i transakcją oraz formułowania wniosków na ich podstawie
• znajomości zagadnień: prawa bankowego, standardów rachunkowości, oceny ryzyka kredytowego i zabezpieczeń
• wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych,
• dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel
• umiejętności pracy pod presją czasu
• komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności w działaniu oraz dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności i terminowości
• umiejętności podejmowania decyzji
• dużej otwartości na zmiany, zdolności szybkiego uczenia się
• dobra znajomość j. angielskiego zarówno w mowie jak i w piśmie  będzie dodatkowym atutem


Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
• konkurencyjne wynagrodzenie
• profesjonalny system szkoleń
• udział w ciekawych, unikalnych na rynku projektach

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.