Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Departament Sprzedaży Detalicznej
Komórka:Biuro Analiz i Wsparcia Regionalnych Oddziałów Detalicznych
Nr ref.:CEN-356
Wymiar etatu:
Rodzaj umowy:
Termin zgłoszeń:23 września 2013

Główne zadania:

 • współpracę z Departamentem Bezpieczeństwa i Departamentem Audytu Wewnętrznego w zakresie monitorowania oraz wdrażania rekomendacji, wynikających z przeprowadzonych audytów oraz postępowań wyjaśniających w sieci detalicznej,
 • inicjowanie i koordynację niezbędnych zmian w procedurach, aplikacjach, czy regulaminach w wyniku zidentyfikowanych problemów,
 • monitorowanie procedowania zgłaszanych przez Regionalne Oddziały Detaliczne problemów i eskalowanie zagrożeń w tym zakresie,
 • współpracę ze specjalistami ds. kontroli funkcjonalnej w Regionalnych Oddziałach Detalicznych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego; preferowane kierunki: prawo, ekonomia, bankowość lub pokrewne,
 • zdolności korzystania z przepisów prawa powszechnego, odnoszących się do działalności bankowej,
 • umiejętności analizy dokumentów formalnych, wyciągania wniosków i rekomendowania rozwiązań,
 • rozumienia powiązań między przepisami i rozwiązaniami operacyjnymi w systemach informatycznych,
 • doświadczenia w inicjowaniu i koordynacji działań z zakresu zmian przepisów wewnętrznych,
 • umiejętności precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie (doświadczenie w przygotowywaniu korespondencji formalnej),
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywności i łatwości w nawiązywaniu relacji,
 • znajomość funkcjonujących w Banku procesów i przepisów wewnętrznych oraz  doświadczenie w działaniach z obszaru kontroli funkcjonalnej będą mile widziane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.