Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Adekwatności Kapitałowej i Ryzyka Operacyjnego
Komórka: Biuro Ryzyka Operacyjnego
Nr ref.: CEN/358/09/2016
Termin zgłoszeń: 30 grudnia 2016

Główne zadania:
•identyfikacja ryzyka operacyjnego w procesach Banku
•koordynacja procesu przeprowadzania samoocen rozszerzonych, w tym prowadzenie warsztatów samooceny ryzyka operacyjnego
•koordynacja, monitorowanie, weryfikowanie i raportowanie wyników samoocen podstawowych
•opracowanie i aktualizacja harmonogramu samoocen
•formułowanie rekomendacji w zakresie działań zmierzających do poprawy efektywności zarządzania ryzykiem operacyjnym
•opiniowanie projektów przepisów wewnętrznych Banku pod kątem ryzyka operacyjnego i efektywności stosowanych instrumentów zabezpieczających
•współpraca z organami nadzoru i kontroli

Oczekujemy:
•wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: finanse i bankowość, matematyka, ekonomia, informatyka, prawo)
•dobrej znajomości narzędzi pakietu MS Office, wskazana znajomość VBA w szczególności dla MS Excel
•rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, w tym w zakresie budowania relacji w środowisku pracy
•umiejętności analitycznego i perspektywicznego myślenia
•samodzielności, nastawienia na realizację celów
•dokładności, sumienności, zaangażowania i komunikatywności
•dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym, szczególnie w komórkach zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz wiedza w zakresie funkcjonowania procesów dotyczących obsługi produktów w oddziale lub tworzenia produktów w Banku

Oferujemy:
•umowę o pracę
•atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
•konkurencyjne wynagrodzenie
•profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.