Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Departament Ryzyka Rynkowego
Komórka:Zespół Systemu Wspomagającego Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
Nr ref.:CEN/062/01/2014
Termin zgłoszeń:27 stycznia 2014

Główne zadania:

 • parametryzację miar ryzyka rynkowego (w szczególności VaR) oraz wyniku rewaluacyjnego w aplikacji wspomagającej zarządzanie ryzykiem finansowym,
 • cykliczny monitoring i przegląd modeli ryzyka rynkowego, w szczególności przeprowadzanie backtestingu modelu VaR,
 • dobór oraz zapewnianie danych wejściowych dla modeli ryzyka rynkowego, w tym danych rynkowych z serwisów informacyjnych,
 • implementację modeli wyceny niestandardowych instrumentów pochodnych w aplikacji wspomagającej zarządzanie ryzykiem finansowym,
 • rozwój i utrzymanie aktualnie używanych modeli: miar ryzyka rynkowego oraz modeli wyceny instrumentów finansowych,
 • rozwój i utrzymanie narzędzi informatycznych używanych w procesie wyznaczania miar ryzyka kredytowego kontrahenta,
 • udział w projektach dostosowujących Bank do nowych regulacji zewnętrznych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego matematycznego lub ekonometrycznego (preferowane kierunki to matematyka, metody ilościowe, ekonometria, finanse i bankowość),
 • znajomości miar ryzyka rynkowego,
 • dokładności i systematyczności,
 • znajomości na poziomie zaawansowanym aplikacji Ms Excel,
 • umiejętności implementacji modeli wyceny instrumentów finansowych,
 • znajomości rynków pieniężnych i kapitałowych,
 • znajomości przynajmniej jednego z języków programowania (C++ / Python / Java / VBA),
 • praktycznej znajomości języka SQL oraz pracy w relacyjnej bazie danych (np. języka PL/SQL i bazy Oracle),
 • znajomości na poziomie dobrym metod statystycznych i ekonometrycznych,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym,
 • umiejętności pracy w zespole.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.