Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Centrum Administracji
Komórka:Zespół Inwestycji i Remontów
Nr ref.:CEN-CAM-1338
Termin zgłoszeń:13 września 2013

Główne zadania:

 • Opracowywanie zbiorczych raportów z  realizacji zadań projektowych,
 • Analizowanie realizowanych procesów oraz wnioskowanie w zakresie ich optymalizacji
 • Wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań i ścieżek postępowania w zakresie zarządzania projektami
 • Monitorowanie kompletności i terminowości materiałów składanych przez BAM oraz komórki organizacyjne Centrali i jednostki organizacyjne Banku
 • Monitorowanie projektów pod względem terminowości i zgodności realizacji z przyjętymi założeniami rzeczowo-finansowymi,
 • Nadzorowanie działań prowadzonych przez BAM oraz raportowanie w tym zakresie,
 • Kompletowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektów oraz dokonywanie niezbędnych uzgodnień w tym zakresie,
 • Sprawozdawczość dla potrzeb wewnętrznych Banku oraz instytucji zewnętrznych.
 • Współpraca w zakresie realizowanych zadań  z pracownikami komórek organizacyjnych Centrali i jednostek organizacyjnych Banku

 Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższe: ekonomicznego, budowlanego,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w monitoringu / koordynacji projektów i inwestycji,
 • przygotowania zawodowego w zakresie związanym z administrowaniem nieruchomościami.
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office w szczególności Excel,
 • czynnego prawa jazdy kat. B.
 • otwartości na zmianę, obowiązkowości, umiejętności pracy w zespole, umiejętności ustalania priorytetów, planowania i organizacji pracy pod presja czasu.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.