Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Centrum Zarządzania Gotówką
Komórka:Zespół Analiz Efektywności i Monitorowania Kosztów
Nr ref.:CEN-CZG-1318
Termin zgłoszeń:14 sierpnia 2013

Główne zadania:

 • opracowanie projektu budżetu kosztów, dla których CZG jest dysponentem,
 • monitorowanie, analizę i raportowanie kosztów funkcjonowania CZG oraz podejmowanie działań zaradczych w celu optymalizacji tych kosztów,
 • zarządzanie, planowanie i monitorowanie budżetu kosztów transportów wartości oraz innych kosztów dla których CZG jest dysponentem,
 • opracowywanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych raportów dotyczących planów budżetowych CZG oraz wykonania budżetu kosztów, dla których CZG jest dysponentem,
 • koordynację procesu wdrożenia w Banku rozwiązań systemowych w zakresie optymalizacji kosztów gotówki oraz utrzymania i rozwoju systemu wspierającego tę optymalizację,
 • nadzór merytoryczny nad aplikacją wspomagającą proces zarządzania gotówką w szczególności monitorowanie poprawności danych przechowywanych w aplikacji,
 • opracowywanie propozycji i monitorowanie wdrażania rozwiązań mających wpływ na poprawę
  i utrzymanie wysokiej jakości i efektywności procesów realizowanych w zespołach CZG i usług świadczonych na rzecz jednostek organizacyjnych Banku i klientów Banku,
 • opracowywanie i udział w opracowywaniu rozwiązań usprawniających realizację procesów
  w zakresie obrotu gotówkowego oraz obsługi wrzutni i bankomatów,
 • inicjowanie zmian w przepisach wewnętrznych Banku mających na celu usprawnienie procesu obrotu gotówkowego,
 • inicjowanie i monitorowanie, na potrzeby wewnętrzne CZG, realizacji istotnych dla CZG projektów,
 • opracowywanie miesięcznych raportów z realizacji limitów i zarządzania stanami gotówkowymi krajowych znaków pieniężnych i walut obcych oraz limitu kosztów transportu wartości w Banku,
 • sporządzanie analiz i raportów dotyczących działalności CZG, w tym przestojów bankomatów, wrzutni i kosztów zarządzania gotówką,
 • sporządzanie informacji dotyczących różnic stwierdzonych w przeliczonych wartościach pieniężnych, w tym: w bankomatach obsługiwanych przez CZG, wpłatach i wypłatach zamkniętych oraz depozycie NBP,
 • dostarczanie raportów i analiz dla komórek CZG, wspierających proces poprawy, doskonalenia

i utrzymania wysokiej jakości oraz efektywności realizowanych zadań.

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, bankowość,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej na podobnym stanowisku,
 • znajomości przepisów w obrocie wewnątrzbankowym i międzybankowym,
 • rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych,
 • znajomości przepisów z zakresu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 • znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,
 • doskonałej umiejętności organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.